Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

Zajęcia w Centrum Edukacjo – Turystycznym to jednak nie tylko tradycyjne lekcje stacjonarne. W swojej ofercie posiadamy lekcje specjalne z którymi można się poniżej zapoznać.


Tematy lekcji

Sochaczew w okresie zawiązywania Unii Lubelskiej
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 9 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

Dzięki doprowadzeniu do zawarcia unii realnej między Litwą a Polską król Zygmunt August w 1569 r. stworzył nowe państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Mazowiecką Warszawę wyznaczył na jej nowe, ulokowane na polsko-litewskim pogranicznym styku, wielofunkcyjne centrum: rezydencyjne, administracyjne i sejmowe. Utworze-nie tego typu ośrodka na Mazowszu było procesem długim, zapoczątkowanym jeszcze w 1526 r., włączeniem tej dzielnicy do Korony. Ale dopiero unia z Litwą, a w konsekwencji nowy kształt terytorialny i ustrojowy państwa wyłoniły nowy stołeczny ośrodek naszego państwa. Tak zapoczątkowany proces przypieczętowany został przez Zygmunta III Wazę, który w 1598 r. po utracie korony szwedzkiej zdecydował ostatecznie o przeniesieniu swej stałej siedziby z Krakowa do Warszawy. W efekcie niniejszych procesów nastąpiła znacząca zmiana sytuacji geopolitycznej całego Mazowsza, a co za tym idzie również samego Sochaczewa, będącego w 2. połowie XVI w. ciągle jednym z ważniejszych i lepiej rozwijających się miast dawnej domeny Piastów mazowieckich. Dzięki prezentowanej lekcji uczestnicy będą mogli w przystępnej formie zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi Unii Lubelskiej. Temat ten stanie się również pretekstem do odbycia klimatycznej podróży do dawnego Sochaczewa, dzięki czemu uczestnicy lepiej poznają nasze miasto z tego okresu. Poprzez zajęcia dowiedzą się również jaki był wpływ Unii Lubelskiej, a także rządów ostatnich Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych na rozwój Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej.
Dzień w świecie wąskich torów
Lekcja trwa 4 godziny (10:00–14:00) i przeznaczona jest dla przedszkoli i szkół podstawowych. Cena: 20 zł dla każdego uczestnika (opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Prowiant na ognisko we własnym zakresie. Lekcja odbywa się w grupie do 25 osób.

Świat kolei jest fascynujący. Kiedy połączymy go z edukacyjnymi zabawami oraz ogniskiem w otoczeniu zabytkowych wagonów i lokomotyw, jest to scenariusz na niezapomniany Dzień w świecie wąskich torów. Są to czterogodzinne zajęcia, w trakcie których w przystępnej formie zaprezentowany zostanie tabor wąskotorowy zgromadzony w Sochaczewie, dzieje kolejnictwa, zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei oraz ekologią i pobliską Puszczą Kampinoską. Zajęcia prowadzone będą w zabytkowym, ale ogrzewanym wagonie osobowym, sali edukacyjnej oraz na terenie skansenu, gdzie między innymi odbędzie się gra terenowa oraz ognisko.

Plan spotkania:
1. Zwiedzanie muzealnego skansenu.
Na początek odbędzie się spacer po skansenie, w trakcie którego uczestnicy lekcji zapoznają się z największą kolekcją taboru wąskotorowego w Europie. Podczas zwiedzania dzieci zobaczą historyczne lokomotywy, wagony, drezyny, a także urządzenia kolejowe jak zwrotnica czy semafor.

2. Lekcja w zabytkowym wagonie osobowym.
Niebywałą atrakcją są zajęcia w zabytkowym wagonie pasażerskim. W sezonie turystycznym jest to słynna Salonka Jaruzelskiego, zaś w okresie jesienno-zimowym ogrzewany wagon typu 1 Aw. W trakcie lekcji uczestnicy poznają dzieje kolejnictwa, dowiedzą się kto i kiedy zbudował pierwszy parowóz, a także gdzie uruchomiono pierwszą linię kolejową.

3. Zajęcia w sali edukacyjnej
Podczas zajęć w sali edukacyjnej dzieci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei oraz dowiedzą się jakie zawody wykonywane są na kolei. Atrybuty maszynisty, dyżurnego ruchu oraz konduktora uatrakcyjnią zajęcia i pozwolą lepiej zrozumieć uczestnikom sens opowiadanych historii. W tej części spotkania zaplanowane zostały też zajęcia plastyczne.4. Ognisko w muzealnym skansenie
Dużą atrakcją dla dzieci będzie ognisko w wyjątkowym otoczeniu zabytkowego taboru kolejowego. Możliwość upieczenia kiełbasek w niezwykłej scenerii dodatkowo wzmocni pozytywne wrażenia wyniesione z lekcji.

5. Gra muzealna w skansenie – Przyroda na wyciągnięcie ręki
Ekologiczna gra muzealna będzie się odbywała w oparciu o przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną. Celem gry jest zintegrowanie grupy, rozbudzenie ciekawości i wywołanie poczucia satysfakcji z rozwiązywanych zagadek.
Zielona Kolejka – wyjazdowa lekcja muzealna w sezonie kursowania pociągu Retro
Lekcje od maja do października. Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych. Cena lekcji muzealnej: 45 zł za uczestnika. Opłata dla opiekunów wynosi 19 zł (ubezpieczenie podczas podróży pociągiem Retro + zestaw piknikowy). Lekcja odbywa się w grupie do 25 osób. Istnieje możliwość wyboru droższego zestawu piknikowego. Cena lekcji zostanie podwyższona o różnicę, zgodnie z cennikiem zestawów.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej Stacja Muzeum Sochaczew jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do przeprowadzenia wyjazdowej lekcji muzealnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grup szkolnych stworzono ofertę, która łączy w sobie standardową lekcję muzealną z przyjemnością podróżowania koleją i biwakowania na łonie natury. Od 2013 r., w sezonie przejazdów kolei wąskotorowej, zainaugurowano lekcję Zielona Kolejka, podczas której uczestnicy poznają florę i faunę Puszczy Kampinoskiej w warunkach nieporównanie atrakcyjniejszych niż klasa szkolna.Przebieg lekcji:

• 9:50 – 10:30 – zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

• 10:30 – 11:45 – przejazd pociągiem Retro do Puszczy Kampinoskiej, podczas którego odbywają się elementy edukacyjne

• 11:45 – 12:25 – zajęcia w trakcie spaceru po Puszczy Kampinoskiej
• 12:25 – 12:34 – przejazd pociągiem Retro do Tułowic
• 12:34 – 14:00 – ognisko z kiełbaskami w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach, połączone z elementami edukacyjnymi
• 14:14 – 15:20 – powrót pociągiem Retro do Sochaczewa, podczas którego odbywają się elementy edukacyjne


Demony ruchu, czyli kolej w literaturze
Znany polski literaturoznawca i miłośnik podróżowania pociągiem, Wojciech Tomasik, uważał, że XIX wiek pozostawił po sobie dwie wielkie rzeczy: kolej oraz powieść. Nic więc dziwnego, że kolej, wpływając dogłębnie na różne sfery życia, zmieniała również pisarzy i ich twórczość. Wątek kolejnictwa w literaturze był często wykorzystywany zarówno przez autorów polskich, jak i zagranicznych. W twórczości XIX i początków XX w. obraz kolei jest bardzo różny – od zachwytu i apoteozy myśli technicznej, po zaciekawienie, niepokój, a czasami strach. Zajęcia stanowią pretekst do odbycia podróży w czasie wprost do świata stali, węgla i pary. Zaproszą na nią najwybitniejsi pisarze tamtego okresu, w tym twórca horroru kolejowego: Stefan Grabiński, Charles Dickens, Władysław Reymont, Eliza Orzeszkowa, Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz, czy szczególnie znany najmłodszym Julian Tuwim. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi fragmentami ich twórczości, lecz również dowiedzą się, jak wyglądał rozwój kolei, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Lekcja przeznaczona jest dla dwóch grup wiekowych. Klasy I-III szkół podstawowych mogą liczyć na zajęcia zakończone warsztatami plastycznymi, opartymi na metodzie scrapbookingu, natomiast starsi uczestnicy podsumują zdobytą wiedzą w muzealnym skansenie, gdzie wezmą udział w pobudzającej kreatywność i wyobraźnię grze terenowej.

Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 9 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

Świąteczne warsztaty muzealne – kolejowy scrapbooking
Od 1 grudnia do 31 stycznia
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cena: 60 zł za grupę do 25 osób plus ulgowy bilet wstępu, tj. 9 zł dla każdego uczestnika (dzieci do lat 7 i opiekunów grupy obowiązuje bilet bezpłatny). Dla szkół z Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena wynosi tylko 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

Znany polski literaturoznawca i miłośnik podró-żowania pociągiem, Wojciech Tomasik, uważał, że dziewiętnasty wiek pozostawił po sobie dwie wielkie rzeczy: kolej oraz powieść. Nic więc dziwnego, że kolej, wpływając dogłębnie na różne sfery życia, zmieniała również pisarzy i ich twórczość. Wątek kolejnictwa w literaturze był często wykorzystywany zarówno przez autorów polskich, jak i zagranicznych. W twórczości XIX i początków XX w. obraz kolei jest bardzo różny – od zachwytu i apoteozy myśli technicznej po zaciekawienie, niepokój, a czasami strach. Za-jęcia stanowią pretekst do odbycia podróży w czasie wprost do świata stali, węgla i pary. Za-proszą na nią najwybitniejsi pisarze tamtego okresu, w tym twórca horroru kolejowego Stefan Grabiński, Charles Dickens, Władysław Rey-mont, Eliza Orzeszkowa, Józef Ignacy Kraszew-ski, Henryk Sienkiewicz czy szczególnie znany najmłodszym Julian Tuwim. Uczestnicy zapo-znają się z wybranymi fragmentami ich twórczo-ści, lecz również dowiedzą się, jak wyglądał roz-wój kolei, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Lek-cja przeznaczona jest dla dwóch grup wieko-wych. Klasy I-III szkół podstawowych mogą liczyć na zajęcia zakończone warsztatami plastycznymi, opartymi na metodzie scrapbookingu, nato-miast starsi uczestnicy podsumują zdobytą wiedzą w muzealnym skansenie, gdzie wezmą udział w pobudzającej kreatywność i wyobraźnię grze terenowej.