Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij

W pierwszym bloku tematycznym Podróż w czasie koleją wąskotorową, uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę na temat dziejów oraz taboru Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Uruchomienie linii w 1922 r. pomogło odbudować zniszczone podczas I wojny światowej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju powiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu.

Dodatkowo, w naszej placówce każdy otrzyma szanse poznania w syntetycznej formie dziejów kolejnictwa. Począwszy od kolei konnej poprzez trakcję parową, aż po lokomotywy elektryczne i spalinowe. Uczestnik pozna genezę silnika parowego, dowie się, kiedy powstał pierwszy parowóz oraz jak działał, a także zrozumie rolę Georga Stephensona dla rozwoju kolei żelaznej. Równolegle można zaznajomić się z rozwojem kolei i kolejnictwa na terenie ziem polskich na przestrzeni dziejów oraz zrozumieć, jak wielkie znaczenie miało ono dla ich rozwoju w trudnym okresie zaborów. Oprócz tego, można również poznać polską myśl techniczną na kolei oraz najciekawszą infrastrukturę kolejową, występującą w naszym kraju. Lekcje odbywają się w Skansenie Lokomotyw i w sali edukacyjnej Centrum Edukacyjno – Turystycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami lekcji


Tematy lekcji

Dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach 1922 – 1984
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Sochaczewska kolej wąskotorowa jest ważną częścią dziejów Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. Jej uruchomienie w 1922 r. pomogło odbudować zniszczone podczas I wojny światowej miasto, przyczyniło się do gospodarczego rozwoju powiatu w XX w., a ostatecznie umożliwiło powstanie jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Lekcja przybliża dzieje sochaczewskiej ko-lei od okresu poprzedzającego jej ufundowanie, poprzez aspekty związane z budową linii oraz jej funkcjonowaniem w okresie przed i powojennym, aż po otwarcie oddziału Muzeum Kolejnictwa wraz z funkcjonującą do dziś koleją muzealną. Dzięki lekcji uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z rolą, jaką wąskotorówka odegrała w historii lokalnej oraz najciekawszymi przy-kładami taboru i infrastruktury tej kolei. Zajęcia są adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego i będą indywidualnie dostosowywane w zależności od grupy wiekowej oraz miejsca pochodzenia uczestników.
Tabor Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej w latach 1922 – 1984
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Lekcja przybliży uczestnikom tabor, który pracował na sochaczewskiej kolei wąskotorowej w latach, kiedy ta była publicznym środkiem transportu, czyli w okresie przed powstaniem muzeum. Dzięki lekcji będzie można dowiedzieć się również, które z zabytkowych pojazdów aktualnie zgromadzonych w muzealnym skansenie, pracowały na sochaczewskiej kolei wąskotorowej pomiędzy rokiem 1922 a 1984.
Stoi na stacji lokomotywa
Lekcja przeznaczona dla przed-szkoli i szkół podstawowych (klasy I–III).

Lekcja w przystępny sposób przybliża uczestnikom historię i rolę transportu kolejowego w codziennym życiu. Podczas zajęć uczestnik będzie mógł poczuć się jak maszynista, czy konduktor i zgłębić tajniki pracy na kolei. Uczestnicy poznają zasady działania parowozu i dowiedzą się, jak kolej zmieniała się przez ostatnie dwa stulecia – od lokomotywy parowej przez spalinową do elektrowozu. Ponadto, na zajęciach omówiona zostanie kwestia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i peronach, co zwiększy świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności oraz kształtować będzie odpowiednią postawę już od najmłodszych lat. Wiedza przekazywana będzie za pomocą prezentacji multimedialnej i innych pomocy dydaktycznych oraz zadań animacyjnych.
Dzieje kolei wąskotorowych w Polsce
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Wbrew obiegowej opinii koleje wąskotorowe odegrały ważną rolę w dziejach Polski. Od połowy XIX w., kiedy to uruchomiono pierwszą linię wąskotorową na ziemiach polskich, do początku XXI w. popularne kolejki znacząco wpłynęły na rozwój gospodarczy naszego kraju. Dzięki wydatnie niższym od kolei normalnotorowej kosztom budowy oraz eksploatacji przez ponad 150 lat koleje wąskotorowe funkcjonowały na obszarze niemal całego kraju. Łącząc wieś z miastem, a także oferując usługi dla wielu gałęzi przemysłu, wpisały się na trwałe w krajobraz polskiej prowincji. W trakcie lekcji uczestnik zapozna się m.in. z podstawowymi pojęciami związanymi z kolejami wąskotorowymi i dowie się, jak kształtował się ich rozwój na tere-nie ziem polskich w XIX i XX w.
Dzieje kolei w zarysie
Lekcja przeznaczona dla szkół pod-stawowych, gimnazjalnych i ponad-podstawowych.

Początki kolejnictwa sięgają już starożytności i wieków średnich, kiedy do różnych prac transportowych zaczęto stosować drewniane tory. Dzięki wykorzystaniu silnika parowego w ciągu XIX i XX w. kolej stała się jednym z najbardziej popularnych środków transportu. Podczas zajęć uczestnik otrzyma możliwość zapoznania się w syntetycznej formie z dziejami kolei i kolejnictwa, począwszy od kolei konnej, poprzez trakcję parową aż po lokomotywy elektryczne i spalinowe. Pozna ponadto genezę silnika parowego, dowie się, kiedy powstał pierwszy parowóz oraz jak działał, a także zrozumie rolę George'a Stephensona dla rozwoju kolei żelaznej. Dzięki odpowiednim pomocom naukowym zaprezentowane zostaną w atrakcyjnej formie najciekawsze przykłady taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej na świecie.Dzieje kolei w Polsce
Lekcje przeznaczona są dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Na przełomie XVIII i XIX w., kiedy na świecie rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, a co za tym idzie, rozwój kolejnictwa, Polska utraciła niepodległość. Podział ziem pomiędzy trzech zaborców przez następne sto lat miał mieć trwały wpływ na rozwój kolei za ziemiach polskich. Podczas lekcji uczestnik dowie się, jak wyglądał rozwój kolei i kolejnictwa w Polsce na przestrzeni dziejów od powstania pierwszej linii kolejowej z Wrocławia do Oławy, poprzez Kolej Warszawsko – Wiedeńską, czy chociażby uruchomienia w zaborze austriackim linii Kraków – Szczakowa. Dowie się, jak wielkie znaczenie dla rozwoju ziem polskich odegrała kolej w XIX i XX wieku. Zapozna się również z polską myślą techniczną na kolei oraz najciekawszą infrastrukturą kolejową, występującą w naszym kraju.
Skarby wąskotorowych szlaków
Lekcja przeznaczona dla szkół podstawowych (klasy IV–VIII) i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zgromadzono największą kolekcję pojazdów wąskotorowych w Polsce, a według niektórych – nawet w Europie. Wiele z nich to unikalne skarby techniki, ocalone od niechybnego zniszczenia. Aktualnie 226 egzemplarzy taboru kolejowego, dedykowanego na różne szerokości toru, znajduje się w Sochaczewie, zaś kolejnych 36 obiektów przekazanych zostało w użyczenie różnym podmiotom w całej Polsce. Z tej liczby aż 165 jednostek jest obecnie eksponowanych w muzealnym skansenie. Lekcja Skarby wąskotorowych szlaków pozwoli poznać wyjątkową historię najcenniejszych pojazdów. Począwszy od najstarszego zachowanego parowozu wąskotorowego w Polsce z 1882 r., poprzez kolejne trzy XIX-wieczne lokomotywy parowe, elektrowóz Siemens z 1898 r., po jedyny zachowany parowóz Powiatowej Kolei Sochaczewskiej z 1924 r. Dzięki zajęciom będzie można również dowiedzieć się nieco więcej o ośmiu pasażerskich wagonach Retro z przełomu XIX i XX w., wagonie kolei konnej Rudka - Mrozy z 1902 r., jak również o pojazdach wąskotorowych związanych ze znanymi postaciami z polskiej historii, czyli tzw. Bryce Marszałka Piłsudskiego z lat 1926 - 1927, jak również tzw. Salonce Generała Jaruzelskiego z 1930 r. Lekcja, odbywająca się w sali dydaktycznej Centrum Edukacyjno -Turystycznego, wzbogacona została o ciekawą grę mobilną, zaaranżowaną w muzealnym skansenie, dzięki której znaczną część prezentowanych pojazdów będzie można zobaczyć osobiście.

Centrum Edukacyjno-Turystyczne
+48 46 862 59 75
centrum@stacjamuzeum.pl