Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij
Na fotografii widać grupę osób, która uczestniczy w wizycie w muzeum wąskotorowym. Przewodnik w postaci kobiety wskazuje na coś, co wyświetla się na ekranie umieszczonym na ścianie, a uczestnicy uważnie tego słuchają. W tle znajdują się liczne eksponaty oraz informacyjne tablice, które opowiadają historię kolei wąskotorowej.

JAK DOKONAĆ REZERWACJI W RAMACH PROGRAMU „KULTURALNA SZKOŁA NA MAZOWSZU”

  1. Wybierz zajęcia z naszej oferty edukacyjnej Edukacja – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
  2. Zarezerwuj telefonicznie wybrany przez szkołę termin pod numerem: 46 862 59 75 wew. 2 lub 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.30.
  3. Prześlij wypełniony formularz Formularz-2023.docx (live.com) na adres centrum@stacjamuzeum.plrezerwacja@stacjamuzeum.pl

 

Inicjatorem programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W dniach od 3 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zorganizowane grupy szkole będą mogły skorzystać z oferty edukacyjnej Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie tj. lekcji muzealnych z oferty edukacyjnej za preferencyjną cenę biletu wstępu do muzeum, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika. 


Program jest organizowany w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury.


Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. W programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.


Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej na adres: Muzeum Kolei Wąskotorowej, ul. Licealna 18, 96-500 Sochaczew i/lub elektronicznej na adres e-mail: centrum@stacjamuzeum.pl i rezerwacja@stacjamuzeum.pl na poniższym formularzu.


Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Instytucja dokona oceny zgłoszenia pod względem formalnym i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia terminu wizyty.

 

W programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu” wprowadzono następujące zmiany:


  • rozszerzono grupę beneficjentów Programu o dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zgodnie
    z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)) tzw. „zerówki” wraz z opiekunami.
  • preferencyjna cena biletu, o którym mowa w Programie, nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem danej instytucji kultury (np. w przypadku zwolnienia z opłaty wstępu dla dzieci do lat 7 lub w dniu, w którym wejście do instytucji kultury jest bezpłatne).

Informacji w sprawie realizacji programu w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie udzielają pracownicy merytoryczni placówki pod nr tel. 46 862 59 75 wew. 2 lub 1 lub e-mail: centrum@stacjamuzeum.plrezerwacja@stacjamuzeum.pl

Program pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu” Formularz zgłoszeniowy do programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Centrum Edukacyjno-Turystyczne
tel. 46 862 59 75 wew. 2 lub 1
e-mail 1: centrum@stacjamuzeum.pl
e-mail 2: rezerwacja@stacjamuzeum.pl

Muzeum Kolei Wąskotorowej włącza się do programu pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”