Ciasteczka! Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony stacjamuzeum.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce

Ok, zamknij
18.06.2020
Obraz przedstawiający historyczne wydarzenie. Jest to malowidło ilustrujące zgromadzenie ludzi w strojach z epoki, z centralną postacią trzymającą dokument. Otoczenie wskazuje na uroczyste podpisanie ważnego aktu w ozdobionym wnętrzu.

Oferta edukacyjna Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest sukcesywnie poszerzana o nowe propozycje. Ze względu na profil placówki przeważa w niej tematyka kolejowa, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i lokalnym, zważywszy na rolę sochaczewskiej kolei wąskotorowej, która będąc przez kilkadziesiąt lat głównym, a często jedynym środkiem transportu publicznego dla mieszkańców Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego, zapisała się trwale w historii miasta i jego okolic. Z uwagi na ten fakt w muzealnej ofercie znajdują się lekcje przybliżające i popularyzujące dzieje Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej, również w kontekście ważnych rocznic i wydarzeń historycznych.

Pretekstem do wprowadzenia nowych zajęć jest mijająca 1 lipca br. 450. rocznica zawarcia unii lubelskiej przez Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie, która zapoczątkowała funkcjonowanie nowego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zagadnienie to, prezentowane najczęściej w ujęciu ogólnym, zyskuje nowy wymiar w zarysie regionalnym, związanym ze znaczącą zmianą sytuacji geopolitycznej całego Mazowsza i procesem kreowania mazowieckiej Warszawy na nowy stołeczny ośrodek państwa, jak i lokalnym, odnoszącym się do ówczesnego położenia Sochaczewa, będącego w 2. połowie XVI w. nadal jednym z ważniejszych i lepiej rozwijających się miast dawnej domeny Piastów mazowieckich. Z proponowanej lekcji uczestnicy wyniosą, podane w przystępnej formie, podstawowe informacje o genezie, postanowieniach i następstwach unii lubelskiej. Omawiana materia stanie się również asumptem do odbycia retrospektywnej podróży do dawnego Sochaczewa, dzięki czemu słuchacze lepiej poznają gród nad Bzurą z tego okresu i dowiedzą się, jaki wpływ miała unia lubelska, a także rządy ostatnich Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych na rozwój Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej.

Lekcja adresowana jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jej cena wynosi 60 zł za grupę do 25 osób oraz koszt ulgowego biletu wstępu do placówki, czyli 6 zł dla każdego uczestnika (dzieciom do lat 7 i opiekunom grup przysługuje bilet bezpłatny). W ramach promocji dla placówek oświatowych z terenu Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego cena lekcji wynosi jedynie 60 zł (za grupę do 25 osób). Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej muzeum oraz w muzealnym skansenie.

Aby zarezerwować lekcję, należy zadzwonić pod numer telefonu 46 862 59 75 bądź wysłać e-mail na adres centrum@stacjamuzeum.pl.

Zapraszamy!

Monika Szymańska
Tomasz Karolak
asystenci muzealni
Muzeum Kolei Wąskotorowej
w Sochaczewie

Ilustracje:
1) „Unia lubelska” – obraz olejny Jana Matejki z 1869 r. (zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, depozyt w Muzeum Lubelskim w Lublinie).
2) Akt unii lubelskiej (zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie).


z5caedfd190ba3